Erinäituse statuut Print

Eesti Chihuahua Klubi     

Chihuahua erinäituse statuut

Muudetud 17.03.2016

Eesti Chihuahua Klubi chihuahua erinäituse statuudi aluseks on Eesti Kennelliidu (EKL) näituste eeskiri.

Kõikidel juhtudel, mida käesolev statuut ei reglementeeri, lähtutakse erinäituse korraldamisel ja läbiviimisel EKL näituste eeskirjast.

http://kennelliit.ee/wp-content/uploads/2014/04/n%C3%A4ituste-eeskiri-alates-1-1-2016.pdf

1. Näituse kataloog

1.1. Oluline info näituse kataloogis on eesti ja inglise keeles.

2. Hindamisklassid

2.1. Koer saab osaleda ainult ühes klassis, v.a. kasvatajaklass, järglasteklass ja paaride võistlus.

2.2. Näitusel tunnustatakse alljärgnevaid klasse:

 • Beebiklass: 4 – 6 kuud (mitteametlik klass)

 • Kutsikaklass: 6 – 9 kuud (mitteametlik klass)

 • Juuniorklass: 9 – 18 kuud

 • Noorteklass: 15 – 24 kuud

 • Avaklass: alates 15 kuust

 • Tšempionklass: alates 15 kuust

 • Veteranklass: alates 8 aastast

 • Kasvatajaklass:

Hinnatakse ühe kasvataja vähemalt 3 chihuahuast koosnevat rühma, mille liikmed on osalenud antud näitusel. Koerad võivad olla erinevatest karvatüüpidest. Rühma moodustavad koerad alates Juuniorklassist. Ühte rühma kuuluvad koerad peavad olema vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist.

 • Järglasteklass:

Hinnatakse isast või emast aretuskoera koos vähemalt 3 järglasega, kes võivad olla erinevast karvatüübist. Järglased peavad olema osalenud antud näitusel. Rühma moodustavad koerad alates Juuniorklassist. Ühte rühma kuuluvad järglased peavad olema vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist.

 • Paaride võistlus:

Paari moodustavad ühe omaniku kaks erinevast soost ühte karvatüüpi kuuluvat koera. Vanus peab koertel olema vähemalt 9 kuud, nad on osalenud antud näitusel ning saanud hindeks vähemalt „väga hea“.

3. Hinded ja kohad

3.1. Näitusel kasutatakse mitteametlikes klassides alljärgnevaid hindeid:

3.1.1. „VÄGA LUBAV“ (märgitakse „VL“) – Hinne antakse osalejale, kes on suurepärase kvaliteediga ning väga lähedal standardis kirjeldatud ideaalile, mis annab hetkel lootust suurepäraseks arenguks tulevikus;

3.1.2. „LUBAV“ (märgitakse „L“) – Hinne antakse osalejale, kes on hea kvaliteediga ning vastab tõu tüübile, mis annab hetkel lootust märkimisväärseks arenguks tulevikus.

3.1.3. Pärast kirjeldamist kutsutakse hinde „VL“ saanud beebid/kutsikad ringi tagasi, isased ja emased eraldi. Ringikorraldaja reastab koerad kataloogi numbrite järjekorras. Seejärel järjestab kohtunik neli parimat beebit/kutsikat, kellele ta võib määrata ERIAUHINNA. Sugupoole parima beebi/kutsika valimisele pääsevad koerad, kellele on omistatud ERIAUHIND.

3.2. Näitusel kasutatakse ametlikes klassides hindeid vastavalt EKL näituse eeskirjadele ( p.8)

http://kennelliit.ee/wp-content/uploads/2014/04/n%C3%A4ituste-eeskiri-alates-1-1-2016.pdf

4. Tiitlid ja auhinnad

4.1. Erinäitusel omistatakse sertifikaat (SERT) järgmiste reeglite kohaselt:

4.1.1. SERT antakse eraldi lühi- ja pikakarvalistele chihuahuadele ning mõlemale sugupoolele (kokku neli SERTi);

4.1.2. SERT-ile võivad kandideerida noorte-, ava- ja tšempionklassi koerad, kes on saanud hindeks SP ja tunnustuse „Sertifikaadi kandidaat“ (SK). SERT omistatakse kõrgeima koha saanud SK tunnustusega koerale, kes võib selle vastu võtta vastavalt EKL Tšempionitiitlite statuudile.

4.2. Erinäitusel omistatakse juuniori sertifikaat (JUN SERT) järgmiste reeglite kohaselt:

4.2.1. JUN SERT antakse eraldi lühi- ja pikakarvalistele chihuahuadele ning mõlemale

sugupoolele (kokku neli JUN SERTi);

4.2.2. JUN SERT-le võivad kandideerida juuniorklassi koerad, kes on saanud hindeks SP ja tunnustuse „Sertifikaadi kandidaat“ (SK). JUN SERT omistatakse kõrgeima koha saanud SK tunnustusega juuniorklassi koerale, kes võib selle vastu võtta vastavalt EKL Tšempionitiitlite statuudile.

4.3. Erinäitusel omistatakse veterani sertifikaat (VET SERT) järgmiste reeglite kohaselt:

4.3.1. VET SERT antakse eraldi lühi- ja pikakarvalistele chihuahuadele ning mõlemale sugupoolele (kokku neli VET SERTi);

4.3.2. VET SERT-le võivad kandideerida veteranklassi koerad, kes on saanud hindeks SP ja tunnustuse „Sertifikaadi kandidaat“ (SK). VET SERT omistatakse kõrgeima koha saanud SK tunnustusega veteranklassi koerale, kes võib selle vastu võtta vastavalt EKL Tšempionitiitlite statuudile.

4.4. Erinäitusel omistatakse Klubi Võitja tiitel (Club Winner), millele on lisatud Eesti Chihuahua Klubi nime lühend ning näituse toimumise aastaarvu kaks viimast numbrit – ECK Club Winner’(aastaarv).

4.4.1. Klubi Võitja tiitel antakse eraldi lühi- ja pikakarvalistele chihuahuadele ning mõlemale sugupoolele (kokku neli tiitlit).

4.4.2. Klubi Võitja tiitel omistatakse sugupoole parima valikul parima koha saavutanud noorte-, ava- või tšempionklassi koerale.

4.4.3. Sugupoole parima valikul osalevad juunior-, noorte-, ava-, tšempion- ja veteranklassi koerad, kes on saanud hindeks SP ja tunnustuse SK ning paigutunud klassis kohtadele 1 kuni 4.

4.5. Erinäitusel omistatakse Klubi Juunior Võitja (Club Junior Winner) tiitel, millele on lisatud Eesti Chihuahua Klubi nime lühend ning näituse toimumise aastaarvu kaks viimast numbrit – ECK Club Junior Winner’(aastaarv).

4.5.1. Klubi Juunior Võitja tiitel antakse eraldi lühi- ja pikakarvalistele chihuahuadele ning mõlemale sugupoolele (kokku neli tiitlit).

4.5.2. Klubi Juunior Võitja tiitel omistatakse automaatselt juuniorklassi võitnud koerale, kes on saanud hindeks SP ja tunnustuse SK.

4.6. Erinäitusel omistatakse Klubi Veteran Võitja (Club Veteran Winner) tiitel, millele on lisatud Eesti Chihuahua Klubi nime lühend ning näituse toimumise aastaarvu kaks viimast numbrit – ECK Club Veteran Winner’(aastaarv).

4.6.1. Klubi Veteran Võitja tiitel antakse eraldi lühi- ja pikakarvalistele chihuahuadele ning mõlemale sugupoolele (kokku neli tiitlit).

4.6.2. Klubi Veteran Võitja tiitel omistatakse automaatselt veteranklassi võitnud koerale, kes on saanud hindeks SP ja tunnustuse SK.

5. Ringide töö korraldamine

5.1. Igale näitusel osalenud koerale tehakse kirjeldus. Kirjeldus tehakse ka kasvataja-, järglasteklassile ja paarile.

5.2. Näituse toimkond peab tagama vajadusel kirjelduste tõlkimise.

5.3. Kõikides vanuseklassides hinnatakse emaseid ja isaseid koeri eraldi, esmalt isased ja siis emased. Koerad kutsutakse ringi kataloogi numbrite järjekorras

5.4. Klassid hinnatakse alljärgnevas järjekorras:

1. Beebiklass

• sugupoole parima beebi valimine

• parima beebi valimine

2. Kutsikaklass

• sugupoole parima kutsika valimine

• parima kutsika valimine

3. Juuniorklass ja JUN SERT’i omistamine

• sugupoole parima juuniori valimine

• parima juuniori valimine

4. Noorteklass

5. Avaklass

6. Tšempionklass

7. Veteranklass ja VET SERT’i omistamine

• sugupoole parima veterani valimine

• parima veterani valimine

8. Tõuparima valimine

 • sugupoole parima valimine ja SERT’i omistamine
 • tõu parima valimine

9. Kasvatajaklass

10. Järglasteklass

11. Paaride võistlus

6. Lõppvõistlused.

Näituse parimate valimine, kus osaleb karvatüübi parim (v.a. Kasvatajaklass, järglasteklass ja paaride võistlus):

 • BIS Beebi

 • BIS Kutsikas

 • BIS Juunior

 • BIS Veteran

 • BIS Koer

LISA 1.  Chihuahua erinäituse eriauhinnade statuut

Lisaks ametlikele tiitlitele väljastatakse järgmised eriauhinnad:

Parim Pea - võistlusele valib osalejad kohtunik

Parim Liikuja - võistlusele valib osalejad kohtunik

Parim Pea ja Parim Liikuja valitakse peale Best in Show-d.

Eriauhinnale võivad kandideerida ametlikes klassides osalenud koerad, kes on saanud hindeks SP ja kellele lisaks antud vastav kaart eriauhinnale kandideerimiseks :

Eriauhinna saamiseks igas karvatüübis hinnatakse isaseid ja emaseid koos.

Koostatud 17.03.2016